همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, July 05, 2003

برگرفته از وبلاگ نکته

روز چهارم

امروز چهارمين روز اعتصاب غذای من و فرود است

از تهران خبر رسيد که دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايی و رجايی امروز صبح به اعتصاب غذای خود پايان داده اند، همزمان دانشجويان دانشگاه باهنر کرمان اعلام کرده اند که از ساعت 6 بعد از ظهر دست به اعتصاب غذايی خواهند زد که تا 18 تير به طول خواهد انجاميد
دست همه ی دوستان دانشجوی خود را که در روزهای گذشته در اصفهان، مشهد و تهران در اعتصاب غذا بوده اند، به گرمی می فشاريم و برای دوستان در کرمان، آرزوی موفقيت می کنيم

اينجا فقط می خواهم به يک مساله اشاره کنم. در روزهای گذشته، حال تعدادی از دوستان در مشهد و همين طور تهران در روزهای سوم، يا چهارم اعتصاب غذا وخيم شده است
جدا از برخی مسايل و مشکلات و فشارهای روانی که از بيرون به اين دانشجويان وارد شده، نظير آنچه در مشهد پيش آمده، ممکن است عدم رعايت برخی ظرايف هم در اين ميان بی تاثير نبوده باشد

به توصيه فرود، دست کم تجربه خودمان را اينجا می نويسم. در اعتصاب غذاهای تر، که فرد می تواند از مايعات استفاده کند، گذشته از مساله اراده که شرط عمده است، رعايت مسايلی می تواند بر ميزان مقاومت بدن به شکل چشمگيری بيفزايد

آنچه ما، در طول اين چهار روز مصرف کرده ايم از اين قرار است: روزانه بين دو تا سه ليتر آب(به شکل آب معمولی، چايی و يا محلولی رقيق از آب نمک) به همراه مقداری قند، که حداکثر از 75 گرم يعنی حدود 20 حبه قند معمولی تجاوز نمی کند و می تواند حداقل کالری مورد نياز برای سوخت و ساز درست بدن را تامين کند. رعايت اين امر، باعث شده که اين روزها بدون دشواری خاصی بگذرد

همين. فقط خواستم هم تجربه خود را بگويم و هم به زبان بی زبانی بگويم که چهار روز اعتصاب غذای ما به اندازه يک روز اعتصاب غذای بچه ها در ايران نيست

1 Comments:

Post a Comment

<< Home