همبستگي با زندانيان سياسي

Thursday, March 18, 2010


اعلام اعتصاب غذای سه روزه در همبستگی با مسعود لواسانی، عيسی سحرخيز و ديگر زندانيان سياسی

ما تعدادی از انسان های خواهان تامین حقوق بشر و برقراری دموکراسی در کشور ايران، به نشان همبستگی با روزنامه نگاران زندانی، مسعود لواسانی که اکنون ششمين روز اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است و عیسی سحرخيز که از امروز پنجشنبه دست به اعتصاب غذا زده است و ديگر زندانیان سياسی که برای دسترسی به خواست هایشان در زندان های گوناگون کشور راهی را جز اقدام به اعتصاب غذا نيافته اند، با خواست آزادی تمامی زندانيان سياسی در آخرین روزها و ساعات سال پرحادثه 1388، از آغاز روز پنجشنبه 27 اسفند ماه تا لحظه سال تحويل در ساعت 21:02:13 روز 29 اسفند ماه، دست به اعتصاب غذا زده ایم و در این مدت به همراه گرامی داشت ياد جانباختگان جنبش آزادیخواهانه میهنمان در تمام اعصار و به ويژه سی و یک سال گذشته و به طور اخص جنبش اعتراضی ضدکودتایی امسال و به امید آنکه تمامی زندانیان عقیدتی و سیاسی در سال نو در کنار عزيزانشان باشند،

از ایشان می خواهیم که همچون ما همزمان با تحويل سال نو به اعتصاب غذای خود پايان دهند.

نیمروز 27 اسفند ماه 1388

حميرا آجودان قره کانی، اصغر آزاد، سامناک آقائی، محمد آوخ، سايه ايرانی، سولماز ایکدر، دنا بابا احمدی،شهلا باور، شهلا بهاردوست، رحمان جوانمردی، ژيلا حسن پور،علی خردپیر، روشنک دانشخواه، میترا درويشيان، سعيد ريزوندی، مریم سحرخیز، مهدی سحرخیز، سعید شبانی، فرشته شيرازی، بانو صابری، عیسی صفا، پويان فخرایی، الهه قهرمان، کامران کانیرش، سارا کریمی، نينا کيا، حسن ماسالی، کيانا مالکی، مليحه محمدی، منیره محمدی، مهسا مردانی، انور ميرستاری، مهران میرعبدالباقی، هما ميرنيا، احمد ميناب، مریم ن.ی.، حسن نایب هاشم، امیرحسین نصرت، میترا يوسفی و .....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home