همبستگي با زندانيان سياسي

Wednesday, July 28, 2004

بيانيه دوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسي در اوين


روز گذشته پس از آنکه نخستين ساعات دومين روز اعتصاب غذای ما با شادی پايان يافتن اعتصاب غذای ٢٠ روزه‌‌‌ی زندانيان سياسي اوين آغاز شد، اطلاع يافتيم که اين عزيزان بلافاصله پس از پايان اعتصاب غذا، مورد حمله‌ی مهماجماني در داخل زندان قرار گرفته‌اند و هدف حمله به ويژه آسيب‌رساني به ناصر زرافشان وکيل پيگير خانواده‌های قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای بوده است.

ما ضمن ابراز نگرانی از خطراتی که اکنون به اين صورت جان زندانيان اعتصاب کرده را تهديد می‌کند و از آنجا که اين نخستين بار نيست که در زندان‌های جمهوری اسلامي تبهکاران به حمله به زندانيان سياسي تشويق مي‌شوند و اکنون چنين ارعابگری‌هايي از جمله شکنجه‌های رواني رایج زندان‌های رژيم به حساب مي‌آيند، از همه‌ی هم‌ميهنان آزاديخواه و مجامع بين‌المللی مسئول مي‌خواهيم که تلاش خود را برای حفظ جان و آزادی همه‌ی زندانيان سياسي زندان‌های جمهوری اسلامي افزون کنند.


٦مرداد ١٣٨٣، ٢٧ ژوئيه ٢٠٠٤


آينده آزاد، ميهن اميدوار، آرش ايراني، فرود سياوش‌پور، علي شمالي، صفا مرادی، توران همتي
نخستین بیانیه جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی زندان اوين


امروز ٤ مرداد، ٢٠ روز از آغاز اعتصاب غذای ناصر زرافشان وکيل پيگير خانواده قربانيان قتل‌های زنجيره‌‌ای و احمد باطبی، پيمان پيران، فرزاد حميدی، سعيد ماسوری، سعيد شاه قلعه، فرهاد دوستی، اميد عباسقلی‌نژاد، رضا محمدی، غلامرضا اعظمی، عليرضا شريعت‌پناه، غلامحسين کتبی و حشمت الله طبرزدی می‌گذرد. اعتصابی که سلامتی اين عزيزان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در چنين شرايطی، ما جمعی از ايرانيان داخل و خارج کشور از نيمه شب گذشته در همبستگی با ياران در بندمان اعتصاب غذای محدود خود را با اين اميد آغاز کرده‌ايم که آن عزيزان با اطلاع از اينکه فرياد اعتراضشان حصارهای زندان را در هم شکسته و شنيده شده است و پژواکی هر چند مختصر داشته است، به اعتصاب غذای خود پايان دهند و پيگيری خواست‌های برحق خود را به شيوه‌‌‌های ديگر ادامه دهند و به ما امکان دهند که فراخور مقدورات خود همراهشان باشيم.

٤مرداد ١٣٨٣، ٢٥ ژوئيه ٢٠٠٤0 Comments:

Post a Comment

<< Home