همبستگي با زندانيان سياسي

Wednesday, July 12, 2006

فراخوان اعتصاب غذا برای آزادی زندانیان سیاسی ايران

در وین

به نام حقوق بشر

همگام با دیگر ایرانیان آزادی خواه و مدافع حقوق بشر در درون و برون ایران به پیشنهاد کوشنده ی حقوق بشر اکبر گنجی پاسخ مثبت می گوییم و در روزهای جمعه، شنبه و یک‍شنبه ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماه ژوییه دست به اعتصاب غذا می زنیم.

ما خواستار آزادی فوری کليه ی زندانیان سیاسی در ایران از جمله بازداشت شده گان دوره ی اخیر آقایان منصور اسانلو، رامین جهانبگلو و موسوی خویینی هستیم.

زمان تجمع: جمعه ۱۴ ژوئيه، شنبه ۱۵‍ژوئيه، یکشنبه ۱۶ ژوئيه

از ساعت ۸‍ تا ساعت ۲۰

مکان: روبروی درب ورودی سازمان ملل متحد در وین،

United Nations Office at Vienna, Gate 1, Wagramerstr. 5, 1220 Wien

iran.politicalprisoner@gmail.comنشانی تماس پست الکترونیکی:

www.hambastegi83.blogspot.com

کمیته هماهنگی اعتصاب غذا در وین

۱۱ ژوئيه ۲۰۰۶

0 Comments:

Post a Comment

<< Home