همبستگي با زندانيان سياسي

Friday, July 08, 2005

بيانيه‌ی دوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی

امروز پنجشنبه ١٦ تیر ١٣٨٤، هفتمین روز اعتصاب غذاي ما در همبستگی با اکبر گنجی، بینا داراب زند، جعفر اقدامی، خالد حردانی، ارژنگ داوودی، امیرحشمت ساران، حجت زمانی و ولی‌الله فیض مهدوی که هفته‌ها اعتصاب غذا در زندان‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، بود. خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که فریاد اعتراض اکبر گنجی در تمام جهان پژواک گسترده‌ای یافت و بسیاری شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی، حقوقی، مدنی و مردمی کشورمان و دیگر کشورهای جهان به روشنی خواستار آزادی فوری گنجی و دیگر زندانیان سیاسی شده اند. با این وجود متاسفانه هنوزبه مطالبات گنجی در حدی که وی به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد، پاسخ داده نشده است و از سرنوشت دیگر زندانیان اعتصابی اطلاعی در دست نیست.

ما به‌ویژه از بستگان و دوستان زندانیان یادشده که خطر تداوم اعتصاب غذا به شدت جانشان را تهدید می‌کند تقاضا می‌کنیم که به طور مداوم ما و نهادهای مدافع حقوق بشر را از وضعیت عزیزان در بندشان آگاه سازند تا شاید به کمک هم بتوانیم ایشان را که اغلب تنها "جرمشان" دگراندیشی است، پس از رهانیدن از خطر مرگ، از زندان نیز آزاد کنیم.

از امروز آینده آزاد نیز به ما پیوست. ما متاسفانه قادر نشدیم که به شکل تحصن اثربخشی حرکت خود را افزون کنیم، اما در هر حال با آرزوی پایان هر چه سریع‌تر اعتصاب غذا و آزادی عزیزان نامبرده و رهایی دیگر زندانیان سیاسی، اعتصاب غذای خود را در پايان روز تاریخی ١٨ تیر در محل برگزاری شانزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران که امسال در شهر وین برگزار می گردد خاتمه خواهيم داد.

١٦ تیر ١٣٨٤، ٧ ژوئیه ٢٠٠٥

آینده آزاد، آرش آهنگر قشقایی، فرود سیاوش‌پور

E-Mail: hambastegi1384@yahoo.com

Weblog: hambastegi83.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home