همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, July 15, 2006

روز اول اعتصاب غذا در وین

دیروز اولین روز اعتصاب غذای جمعی از ایرانیان مقیم وین بود. تقریبا تمام صبح به برپا کردن چادر و چانه زنی با پلیس گذشت. متاسفانه ما در وین نتوانستیم اجازه تجمع برای 3 روز کامل را بگیریم و مجبور شدیم اعتصاب غذای 3 روزه خود را با تجمع های 12 ساعته از 8 صبح تا 8 شب همراه کنیم.

دیروز 7 نفر در اعتصاب غذا بودیم و قرار است امروز نیز افرادی به این جمع بپیوندند. همچنین از ساعت 15 تا 18:30 شرکت کنندگان در اعتصاب غذا و حمایت کنندگان از این حرکت که در اعتصاب غذا نبودند در یک دور صحبت، بحث خوبی را پیرامون اینکه چرا در این حرکت شرکت کردم انجام دادند.

امروز نیز از ساعت 12 پیرامون علل عدم اعتماد ايرانيان به هم در فعاليت های سیاسی صحبت خواهیم داشت.

2 Comments:

Post a Comment

<< Home