همبستگي با زندانيان سياسي

Tuesday, July 24, 2007

بيانيه نخست جمعى از پاسخ‌دهندگان به فراخوان ٣ روز اعتصاب غذاى سياسى در اعتراض به نقض حقوق بشر

ما جمعى از ايرانيان مقيم کشورهاى اروپايى و آمريکاى شمالى در پاسخ به فراخوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ٣ روز اعتصاب غذاى سياسى در اعتراض به نقض حقوق بشر در کردستان، از نيمه شب امروز ٢ امرداد ١٣٨۶ اعتصاب غذاى خود را آغاز کرديم و آن را تا ساعت ٢۴ پنجشنبه ۴ امرداد ادامه خواهيم داد.

ما با اميد حمايت هرچه بيشتر مردم کشورمان از زندانيان دربند، عدنان حسن‌پور، هيوا بوتيمار، محمود صالحى، محمد صديق کبودوند، اجلال قوامى و لقمان مهرى و تلاشى گسترده براى آزادى آنان، همدلى و همبستگى خود را با اين عزيزان و همچنين دانشجويان زندانى احمد قصابان، مجيد توکلى و احسان منصورى که بيش از ١٠ روز است که در اعتراض به شکنجه هاى روحى و جسمى اعمال شده به آنان براى اخذ اعترافات دروغين و روند نامشخص رسيدگى به پرونده شان دست به اعتصاب غذا زده اند و نيز کيوان انصارى، ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندى که به اعتصاب غذاى يارانشان پيوسته‌اند، اعلام مي‌داريم و همراه با اعتراض به بازداشت ايشان و ديگر فعالان حقوق بشر و جنبش مدنى در عرصه‌هاى زنان، دانشجوئى، کارگرى، خواهان آزادى هرچه سريع‌تر آنان هستيم.

۲ مرداد ۱۳۸۶

آينده آزاد، روشنک احمدى، آرش ايرانى، يدالله بلدى، جعفر حسين‌زاده، فرود سياوش‌پور، بهرام عباسى، خليل مومنى

Hambastegi1384@yahoo.com

www.hambastegi83.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home