همبستگي با زندانيان سياسي

Wednesday, July 25, 2007

دومين بيانيه جمعی از پاسخ‌دهندگان به فراخوان ۳ روز اعتصاب غذا

در اعتراض به نقض حقوق بشر


امروز دومين روز اعتصاب غذای ماست. شب گذشته داريوش مرادی خبر داد که از ديروز صبح به اعتصاب غذا پيوسته است. از دوستانی که دعوت عمومی به اعتصاب غذا کرده‌اند خبری منتشر نشده و پايگاه‌های اينترنتی ايشان به‌روز نشده است. اميدواريم که مشکلی برای آنان و ديگر کسانی که در داخل کشور به فراخوان پاسخ داده‌اند به‌وجود نيامده باشد. اما تلاش آنان پژواک معينی در خارج از کشور داشته است. تعدادی از نمايندگان پارلمان ايتاليا از جمله جوزپه جيوليتی و سرجيو داليا به همراه تعدادی از تشکل‌های جامعه مدنی اين کشور خواهان لغو حک اعدام و آزادی عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار شده‌اند.

ديروز خانواده‌های احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری با نوشتن نامه‌ای به هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، ُسياهه‌ای از ۹ نوع شکنجه روانی و حداقل ۱۵ قسم شکنجه جسمی که بر دانشجويان اعمال می‌شود، ارائه داده‌اند. خبرنامه اميرکبير خبر داده است که پس از پخش "اعترافات" هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو از سيمای جمهوری اسلامی و بهرغم واکنش منفی جامعه ایران و جامعه بینالمللی نسبت به پخش این نوع اعترافات اجباری و تحت شکنجه، احمد قصابان به اتاق اعتراف‌گيری زندان اوين برده شده و برای "اعتراف" تحت فشار قرار گرفته است. اعتصاب غذای ايشان به همراه کيوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندی ادامه دارد.

از سرنوشت مصطفی دریانورد فعال سیاسی که در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و نگهداری در بین زندانیان معتاد به مواد مخدر از تاریخ ۲۴/۶/۲۰۰۷ دست به اعتصاب غذا زده است، خبر تازه‌ای منتشر نشده است. اگر اعتصاب غذای او ادامه داشته باشد، اکنون ۳۱ روز است که وی در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و قابل تصور است که تا چه حد دچار ضعف شدید جسمی شده است و اکنون او نيز در معرض خطر مرگ قرار دارد.

تعدادی از مادران متهمانی که با عنوان "اراذل و اوباش" بازداشت شده، حکم اعدام خود را دريافت کرده‌اند، از جمله مادر ميثم لطفی که پيش از اين در پرونده‌ای مرتبط با ۱۸‌تير بازداشت شده و ۶ ماه را در زندان اوين گذرانده بود، با نوشتن نامه‌ای به خامنه‌ای، شاهرودی و احمدی‌نژاد، خواستار رسيدگی عادلانه به پرونده‌ی آنان شده‌اند. بر اساس اظهارات مقامات قضائی جمهوری اسلامی بيم آن مِی‌رود که هر لحظه احکام اعدام داده َشده، اجرا شود.

ما بار ديگر از همه آزاديخواهان می‌خواهيم که با به‌کارگيری ابتکارات گوناگون، اشکال مؤثری را برای نجات جان زندانيان سياسی و آزادی هرچه زودتر آنان بيابند.

۳ مرداد ۱۳۸۶

آينده آزاد، روشنک احمدى، آرش ايرانى، يدالله بلدى، جعفر حسين‌زاده، فرود سياوش‌پور، بهرام عباسى، داريوش مرادی، خليل مومنى

Hambastegi1384@yahoo.com

www.hambastegi83.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home