همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, August 18, 2007

اعلام اعتصاب غذا تا پايان اعتصاب غذاى عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار

امروز وکلای عدنان حسن‌پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار که آنان را در زندان ملاقات کردند، خبر دادند که اعتصاب غذای آنان که از روز ۲۲ تيرماه برای انتقالشان از بازداشت‌گاه اطلاعات سنندج آغاز شده و سپس با اطلاع از حکم اعدام صادره از دادگاه، با اعتراض به اين حکم ناعادلانه همراه شده است، ادامه دارد. به اين ترتيب ايشان امروز ۳۶مين روز اعتصاب غذای خود را می‌گذرانند. برای همگان به‌ويژه کسانی که در زندان‌های دو رژيم، اعتصاب غذا را تجربه کرده‌اند و يا کسانی که در خارج از زندان، در حمايت از زندانيان دربند، دست به چنين اقدامی اعتراضی زده‌اند، قابل تصور است که ۳۶ روز اعتصاب غذا، تا چه حد می‌تواند به سلامت انسان لطمه زند. اکنون قبل از حکم غير انسانی و ناعادلانه‌ی اعدام آنان، اعتصاب غذای طولانی ايشان است که جانشان را به‌خطر انداخته است. تجربه مرگ اکبر محمدی و ولی‌الله فيض‌مهدوی به دنبال اعتصاب غذا در سال‌های گذشته نشان داد رژيم جمهوری اسلامی که دست کارگزارانش به خون هزارها يا ده‌ها هزارتن از مبارزان تلاشگر در راه سعادت مردم کشور آلوده است، از اين‌که چند نام ديگر بر طومار اسامی قربانيانش افزوده شود، نگرانی محسوسی را از خود نشان نمی‌دهد.

با اين حال تجربه نشان داده است که به‌خصوص در سال‌های اخير فشار مبارزان داخل و خارج کشور و افکار عمومی مردم ايران و ديگر کشورها موجب بازدارندگی معينی در اعمال ضد حقوق بشری ايشان شده است. روز گذشته برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر که برنامهاى مشترک از "سازمان جهانى مبارزه عليه شکنجه" [OMCT] و "فدراسيون بينالمللى حقوق بشر" [FIDH] است، خبر اعتصاب غذای عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار را به فعالان حقوق بشر در تمام دنيا اعلام نمود. تاکنون بسياری از مقامات دولتی کشورهايی که کارنامه‌ی بهتری درمورد رعايت حقوق بشر دارند، نيز اعتراض خود را نسبت به عدم طی روند عادی و مدنی محاکمه عدنان حسن‌پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار به کارکنان سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، اعلام نموده‌اند.

با اين‌حال هنوز تغييری در رويه‌ی کسانی که عدنان و هيوا را در اسارت خود دارند، مشاهده نشده است.

در چنين شرايطی و تا وقتی که ميزان فشارها در اين ارتباط از هرسو افزون‌تر شود، نفس تداوم اعتصاب غذای عدنان و هيوا بيش از هر چيز جان آنان را به‌خطر انداخته است.

از اين‌رو من به سهم خود با درخواست از اين دو عزيز که هرچه زودتر به اعتصاب غذای خود پايان دهند، از نيمه‌شب امشب اعتصاب غذای خود را تا رسيدن خبر خوش پايان اعتصاب غذای عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار، آغاز می‌کنم و از تمامی فعالان حقوق بشر در سراسر دنيا تقاضا می‌کنم که نجات جان عدنان و هيوا را از اهم اولويت‌های خود در کوشش‌های انسانیشان قرار دهند.

حسن نايب‌هاشم (فرود سياوش‌پور)

شامگاه ۲۷ مرداد ۱۳۸۶

hambastegi1384@yahoo.com

www.hambastegi83.blogspot.com


0 Comments:

Post a Comment

<< Home