همبستگي با زندانيان سياسي

Friday, July 30, 2004

اطلاعیه جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران- کلن


نیروهای ازادیخواه، مدافعین حقوق بشر ومدافعین حقوق زندانیان سیاسی در ایران

مبارزات مردم ایران در طول تاریخ بیست و پنج ساله اخیر برای رسیدن به ازادی و دمکراسی و حقوق بشر در شرایطی جریان دارد که زندانهای ایران پر است از دگر اندیشان و روزنامه نگاران و خبرنگاران وازادیخواهانی که جز پافشاری در جهت کسب حقوق شهروندی خود و حقوق اولیه انسانی خود نداشته اند.
در هفته های گذشته در سالگرد هیجدهم تیر ماه، سیزده تن از زندانیان سیاسی بند یک زندان اوین به مدت بیش از بیست روز به اعتصاب غذا دست زدند. تمام تلاشهای رژیم برای جلوگیری از انتشار خبر این اعتصاب غذا به شکست انجامید.
نوع برخورد با این اعتصاب یعنی : قطع تلفنهای بند یک زندان اوین، قطع ملاقاتهای خانواده های زندانیان و تعرض به خانواده های برخی زندانیان و اخراج انها از محل سکونت خود و اعمال فشار به زندانی از طریق اعمال فشار به خانواده های انها، تداعی کننده و یاداور شرایطی از تاریخ نه چندان دور ایران است که نتیجه ان قتل عام سال 67 و البته در ابعادی متناسب با شرایط تاریخی ان دوران میباشد.
در چنین شرایطی و در حالی که حال زندانیان رو به وخامت گذاشته شده بود تعدادی از نیروهای ازادیخواه و مدافع حقوق بشر و دمکراسی در ایران در کشورهای مختلف با نام "جمعی از پیوستگان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اوین" و همچنین "کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی ایران" در پاریس، در حرکتی سمبلیک با اعلام اعتصاب غذا و درخواست همزمان از زندانیان اعتصابی برای پایان دادن به اعتصاب خود همبستگی خود را با انها اعلام کردند.
زندانیان اعتصابی نیز در پاسخ به درخواستهای گوناگونی که از جانب اپوزیسیون داخل و خارج کشور از انها شده بود اعتصاب خود را همراه با صدور یک بیانیه به پایان بردند.
نیروهای امنیتی رژیم، زخم خورده از این مقاومت، ارام ننشسته و با توطئه و ازاد گذاشتن راه برای نیروهای جانی در درون زندان، شبانه به بند یک حمله کرده و قصد کشتن دکتر ناصر زرافشان را در خواب داشتند که با مقاومت دانشجویان زندانی این بند و کمک سایر زندانیان سیاسی دیگر این توطئه هم در این مرحله شکست خورد.
در پی این حمله زندانیان سیاسی دیگری در بند 209 زندان به اعتصاب غذا دست زدند.
ما ضمن قدردانی وابراز همبستگی با این زندانیان و با تمام کسانی که در این راه گام برداشته اند و دست به اعتصاب غذا زده اند؛ بار دیگر با یاد اوری شرایط خطیر روز و حساسیتی که در این رابطه وجود دارد، از تمامی نیروهای مدافع حقوق بشرو حقوق زندانیان سیاسی در ایران درخواست تلاشی همبسته تر و متحدتر در انعکاس وخامت نقض حقوق بشر در ایران و خطری که جان گروهی از زندانیان سیاسی را تهدید میکند را داریم.
جمهوری اسلامی عدم محکومیت خود در رابطه با نقض حقوق بشر را، به مثابه چراغ سبزی برای تشدید سرکوبها قلمداد کرده است تا به حدی که در مورد پرونده خانم زیبا کاظمی بدون نیاز به اجرای سناریویی، متهم نمایشی خود را تبرئه کرده و بدون پیدا کردن قاتل برای خانم کاظمی که در حین بازجویی به قتل رسید، پرونده را مختومه اعلام میکند و سعید مرتضوی مظنون به قتل شماره یک ارتقا مقام می یابد.
زمان ان رسیده است که جدا از تلاشهای جداگانه ای که هر کدام از ما داریم، با برامدی همبسته تر در مقابل نهاد ها و کمیسیونهای حقوق بشر، با نشان دادن اراده مشترک خود وخامت اوضاع را یاد اور شویم و مسئولیت این کمیسیونها را و بویژه پارلمان اروپا را در مقابل کوتاهی انها و وقایعی که در اینده اتفاق خواهد افتاد را به انها یاداور شویم و فریادی یکدست براوریم که اگر امروز تمامی امکانات خود را به کار نگیرند و جمهوری اسلامی را تحت فشار نگذارند، فردا دیر است. فریادی یکدست براوریم که جان زندگان را باید نجات داد وگر نه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در قتل زندانیان و سردواندن کمیسیونهای حقوق بشر پس از بازگشت ناپذیر کردن روند دارد.

جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران- کلن

بیست و نه جولای ٢٠٠٤

0 Comments:

Post a Comment

<< Home