همبستگي با زندانيان سياسي

Friday, July 30, 2004

:بيانيه چهارم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسي در اوين
در حمايت از زندانيان سياسي
نیمه شب فردا به وقت اروپای مرکزی اعتصا ب غذای هفت روزهء ما در حمایت از اعـتصا ب غذای زندانیان سیاسی در بند به‌‌پایان می رسد. اقدامی که ما آن را شروع راه پر فرا ز نشیبی که در پیش داریم تلقی می‌کنیم.
آغازو تداوم تظاهرات ایستاده ١٠٠ ساعته یارا ن ما در فرانسه از چهارمین روز حرکت ما، موجب پشتگرمی ما شد. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در کلن نیز حمایت خود را از ما دریغ نکردند. علاوه بر دوستمان ب صحرادشت که از نخستین روز در کنار ما بود و نخواسته بود که نامی از او برده شود، در آخرین روز اعتصاب غذای ما، دوستانمان آریا باقری، اصغرعبدی، صادق کارگر، داریوش مراد، محمود میرزاوند و رزاق نسیم به ما پیوستند. دستا ن همراهانمان را صمیمانه می فشاریم و امید داریم که کوشش مشترکمان در جهت نجات جان و آزادی زندانیان سیاسی در بند هرچه زودتر ثمر دهد.
یــا را ن
!هــم مـیـهـنـا ن
مجموعه ی رویدادهایی چون قتل خانم زیبا کاظمی در زندان و حمله ا را ذل و ا وباش دا خل زندا ن به قصد آسیب رسانی به ناصر زرافشان وکیل شجاع پرونده قتل های سیاسی زنجیره ای هشداردهنده است و خاطره تلخ و درد ناک کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ را تداعی میکند
!آ زا د ا ند یشا ن
به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم. بکوشیم با هر آنچه در توان داریم ا ز تکرار فجایع تاریخی که در زندانهای ایران پدید آمده پیشگیری کنیم. ا ز مجامع بین المللی بخواهیم با اعمال فشار به حکومت جمهوری اسلامی راه بی بازگشت مرگ را در زندانهای ایران ببندند. تحصن در مقابل دفاتر سازمان صلیب سرخ و درخواست از مسئولان آن برای گسیل نمایندگانی به زندانهای رژیم و رسیدگی به وضعیت آنان از جمله اقداماتی است که از ایرانیان مقیم خارج از کشور انتظار میرود.
نهم مرداد ١٣٨٣، ٣٠ ژوئيه ٢٠٠٤
آينده آزاد، ميهن اميدوار، آرش ايراني، آریا باقری، بهروز سورن، فرود سياوش پور، علي شمالي، ب صحرادشت، اصغر عبدی، صادق کارگر، پيام لطفی، داریوش مرادی، صفا مرادی، محمود میرزاوند، رزاق نسیم، توران همتي

0 Comments:

Post a Comment

<< Home