همبستگي با زندانيان سياسي

Sunday, July 03, 2005

بيانيه‌ی نخست جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی

امروز یکشنبه ١٢ تیر ١٣٨٤، سومین روز اعتصاب غذايي است که در خارج از کشور در همبستگی با اکبر گنجی، بینا داراب زند، جعفر اقدامی، خالد حردانی، حجت زمانی و ولی‌الله فیض مهدوی که هفته‌ها اعتصاب غذا در زندان‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، پس از انتشار نامه اکبر گنجی به آزادگان جهان آغاز کرده‌ایم. تداوم چندهفته‌ای اعتصاب غذای عزیزان یادشده به مرحله‌ای رسیده است که احتمال ایجاد صدمات بازگشت‌ناپذیر به سلامتی آنان را بسیار بالا برده است. از وضعیت ناصر زرافشان نیز که رهایی عاجل او از زندان برای حفظ سلامتی نسبی‌اش بسیار ضروری است، خبر دقیقی در دست نیست. ما با آرزوی پایان اعتصاب غذا و آزادی عزیزان نامبرده و رهایی دیگر زندانیان سیاسی با تلاش در جهت برگزاری تحصنی به همراه، اعتصاب غذای خود را تا پايان روز تاریخی ١٨ تیر ادامه خواهيم داد.

١٢ تیر ١٣٨٤، ٣ ژوئیه ٢٠٠٥

آرش آهنگر قشقایی، فرود سیاوش‌پور

0 Comments:

Post a Comment

<< Home