همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, June 28, 2008با شادمانی پايان اعتصاب غذای ارژنگ داودی،
به اعتصاب غذای خود پايان می دهيم!


ارژنگ عزيز، پريروز در برنامۀ زنده ای از تلويزيون تيشک، از طريق همسر چشم به راهت، خانم نازنين داودی مطلع شديم که پس از ۶۹ روز با شنيدن قول مساعد زندانبانان به رسيدگی به خواست هايت به اعتصاب غذای خود پايان داده ای. شادمان از شنيدن اين خبر، در دو روز گذشته جويای حال آقای "مصطفی علوی" بوديم که متأسفانه هيچ خبری از ايشان به دست نياورديم. با اميد اينکه ايشان نيز چون شما تاکنون اعتصاب غذای خود را پايان داده باشند، به اعتصاب غذای خود پايان می دهيم و اميدواريم که اعتصاب غذای ۴ روزۀ فرهاد حاجی میرزایی از فعالین مدنی شهر سنندج که بیش از ۵ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ وابسته به وزارت اطلاعات به سر می برد، به درازا نکشد.

با آرزوِی آزادی سريع کليۀ زندانيان سياسی

۸ تير ۱۳۸۷

آرش آهنگر قشقائی و فرود سياوش پور

www.hambastegi83.blogspot.com
hambastegi1384@yahoo.com

Saturday, June 21, 2008زندانيان سياسی اعتصابی زندان های ايران!

فردا با شمائيم و پس فردا با بيش از هزار هوادار ديگر صلح و امنيت جهانی


ارژنگ، مصطفی و ديگر عزيزان دربند زندان های گوهردشت، اصفهان، اوين و ساير زندان های ايران که هم اکنون در اعتصاب غذا هستيد و يا فردا به اعتصاب غذای يارانتان خواهيد پيوست،

ما تعدادی از ايرانيان اقامت گزيده در خارج از کشور که همواره به کشورمان و مصائبی که بر مردمانش روا می رود، می انديشيم، همبسته با شما که مايليد صدای فرياد اعتراض خود را به نقض شديد حقوق بشر در کل کشور و به ويژه در زندان های آن، به صورت اعتصاب غذا در تاريخ اول تيرماه، به گوش جهانيان برسانيد، برای آنکه بتوانيم به سهم خود پژواک اين صدای اعتراضی شما را طنين بيشتری بخشيم، فردا در اين اعتصاب غذا همراه شما خواهيم بود و اميدواريم که با کوشش جمعی ما، اين روز آخرين روز اعتصاب غذای ارژنگ داودی و مصطفی علوی که امروز به ترتيب ۶۴ و ۶۱ روز اعتصاب غذا را پشت سرگذاشته اند، باشد.

ما پس فردا، ۲۲ ژوئن برابر با دوم تيرماه نيز با بيش از ۱۱۱۵ نفر ديگر از دوستداران صلح و امنيت جهانی که تا اين لحظه پيوستن خود را به يک اعتصاب غذای همگانی جهانی در مخالفت با استقرار غيرضرور و پرهزينۀ بخشی از سيستم دفاع ضد موشکی موسوم به جنگ ستارگان، در جمهوری چک اعلام کرده اند، همراه خواهيم بود و اميدواريم که با اين اقدام، توافق دوجانبۀ دو دولت چک و ايالات متحدۀ آمريکا برای استقرار اين سيستم که با خواست اکثريت اروپائيان و دوسوم مردم چک در تعارض است، به مراحل عملی نزديک نگردد.

۳۱ خرداد ۱۳۸۷

آينده آزاد، آرش آهنگر قشقائی و فرود سياوش پور

www.hambastegi83.blogspot.com
hambastegi1384@yahoo.comSunday, June 15, 2008

با ديگران آغاز کردم و با شما پايان می دهم مصطفی و ارژنگ عزيز


ارژنگ و مصطفی، دوستان ناديده ام سلام،

امروز ۲۶ خرداد ۱۳۸۷، ۵۹-امين روز اعتصاب غذای تو ارژنگ داودی عزيز و ۵۶-امين روز اعتصاب غذای تو مصطفی علوی گرامی و هجدهمين روز اعتصاب غذای من است.
من اعتصاب غذایم را اين بار با ديگران آغاز کردم. با خواستی که هرچند بی ارتباط با خواست های شما نيست، ولی شايد در نگاه اوليه پيوند تنگاتنگ آن به نظر نيايد.
اعتصاب غذای گسترده ای که در اعتراض به قرارداد دوجانبه ای که قرار است ميان مقامات چک و ايالات متحدۀ آمريکا در چهارچوب طرح سپر دفاع ضد موشکی موسوم به «جنگ ستارگان» امضاء شود، صورت گرفته است. طرحی که حدود دو سوم مردم چک و حد اقل دو فراکسيون پارلمان اروپا با آن مخالف هستند و جورج بوش در آخرين سفرش به اروپا نتوانست اتحاديۀ اروپا را قانع کند که در قطعنامه ديدارشان استقرار بخشی از اين طرح در جمهوری چک و لهستان را بگنجانند.

امروز خوزه آلوارز(۱) اسپانيائی ۲۵ روز، گرت اسميت(۲) استراليايی ۲۳ روز، ايوان مارچتی(۳) و آندره کاسای(۴) ايتاليایی ۲۱ روز، آتيلا استيو کوپياس(۵) مجاری ۱۷ روز، جيووانی پاونلو(۶) و جيورجو شولتس(۷) ايتاليایی ۱۵ روز و ماری بت سوليوان(۸) آمريکایی ۹ روز است که در اعتصاب غذايند.

قبلاً هم يان تاماش(۹) و يان بدناش(۱۰) شهروندان جمهوری چک که اين حرکت اعتراضی به ابتکار آنان آغاز شده است، به مدت ۲۰ روز، شهروندان ايتاليائی دينو مانکارلا(۱۱) ۱۹ روز، فردريکا فراتينی(۱۲) و ادواردو کاليتسا(۱۳) هر کدام ۱۳ روز، يوآکين ولنزوئلا(۱۴) ۱۰ روز و ايزابل تورس(۱۵) ۹ روز در اعتصاب غذا بودند.
اعتصاب غذای خانمی به نام سونگ هی چوی(۱۶) از اهالی کره و بروس گاگنون(۱۷) آمريکائی هم هر کدام ۱۴ روز طول کشيد.

بيش از ۱۲۰ هزار نفر در سراسر دنيا، از جمله چند نفری در ايران هم با امضای ليستی

خواستار جلوگيری از استقرار يک سيستم رادار در اروپا (چک و لهستان) در چهار چوب طرح سپر دفاع ضد موشکی شده اند.

صدها فعال جنبش صلح در سراسر دنيا هم به فعاليت خود در راستای هدف ياد شده افزوده اند. از جمله خانم جوانی لندی(۱۸) آمريکائی که من با دريافت يک پست الکترونيکی از جانب او از حرکت اعتراضی آغاز شده آگاه شدم. صد ها نفر هم در سراسر دنيا قرار است يکشنبه ديگر در روز ۲۲ ژوئن (اول تير ماه) به اعتصاب غذای يک روزه دست زنند و از هم اکنون نام و عکس خود را به آدرس های زير فرستاده اند:

دو تن از اعتصاب کنندگان هم هفتۀ پيش در پارلمان اروپا حضور يافته و در سخنرانی خود به عنوان

شهروندان اروپائی به اين که پول مردم اين قاره صرف استقرار سيستم "دفاعی" آمريکا در خاک اروپا از طريق يک سيستم رادار در جمهوری چک، تأسيسات موشکی حائل در لهستان و گسترش سيستم های موجود در ايتاليا شود، اعتراض کردند. آنها گفتند که با اين بودجه ۱۰۰ ميليارد دلاری که قرار است صرف اين کار شود، می توان بسياری از مشکلات بشريت را حل کرد و از جمله ۵.۸ ميليارد دلاری که برای رفع گرسنگی در تمام جهان لازم است و اين طرحی است که با معاهده عدم اشاعه سلاح های اتمی مغايرت دارد.
با اين وجود قرار است که کونداليزا رايس وزير خارجه آمريکا برای پيشبرد برنامۀ تدارک ديده شده توسط اين کشور در تاريخ ۱۰ ژوئيه به پراگ مسافرت کند.

ارژنگ عزيز،

حتا اگر ما قادر شويم با مقاومت و اعتراض خود، ايالات متحده را از اين اقدام ماجراجويانه، ولخرجانه و بیهوده اش بازداريم و حلاوت شهد پيروزی واقع بينی و خردورزی مردمی را بر کوته بينی و بلندپروازی های سبکسرانه در کام خويش احساس کنيم، هرگاه که امثال تو ديگر در ميان نباشند، لطفی به همراه ندارد. در آخرين نامه ای که نوشته ای، خواست های برآورده نشده ات را که تو به خاطر آنان به اعتصاب غذا دست زده ای ديدم. فيلم مستند ايران ممنوع (۱۹) را هم که يکی از اتهامات تو تهيه آن است، ديدم. چند روزی است که با همسرت، خانم نازنين داودی در تماس هستيم. نگرانی اش نسبت به حال تو حد و حصر ندارد. مستأصل است و نمی داند که چه بکند. با آلوده بودن دست حاکمان زندان ها در ربودن اموال تو و خانوادۀ تو، برآورده کردن بعضی از خواست های تو برای آنان با هزينۀ معينی همراه است که شايد به آسانی و سرعت نخواهند به آن تن دهند و اکنون قاعدتاً ساعت ها و دقايق بر تو به سرعت می گذرد. آنان حتا به خواست های کوچکتر تو نيز گردن ننهاده اند. فعالان حقوق بشر از وخامت حال تو و مصطفی علوی خبر می دهند. تو خود خوب می دانی که آنان در زندان چه بر سر زهرا کاظمی، زهرا بنی يعقوب، اکبر محمدی، حجت زمانی، ولی الله فيض مهدوی، ابراهيم لطف اللهی و فرهاد محسنی نگارستان آورده اند. بنا بر اين زمان تنگ است و لازم است که تو کار را برای آنان آسان ننمايی. در اين سخن، خطابم به مصطفی علوی نيز هست.
اميدوارم که هر دوی شما به زودی خوانندۀ اين نامه ام باشيد و من نيز به زودی خبر پايان غذای شما که پايان اعتصاب غذای من نيز خواهد بود بشنوم و متعاقباً آزادی شما را شاهد باشيم.

۲۶ خرداد ۱۳۸۷

حسن نايب هاشم (فرود سياوش پور)

http://www.blogger.com/www.hambastegi83.blogspot.com

http://www.blogger.com/hambastegi1384@yahoo.com

(1) José Alvarez
(2) Gareth Smith
(3) Ivan Marchetti
(4) Andrea Casa
(5) Attila Steve Kopiás
(6) Giovanni Pavanello
(7) Giorgio Schultze
(8) Mary Beth Sullivan
(9) Jan Tamáš
(10) Jan Bednář
(11) Dino Mancarella
(12) Federica Fratini
(13) Edoardo Calizza
(14) Joaquin Valenzuela
(15) Isabel Torres
(16) Sung-Hee Choi
(17) Bruce Gagnon