همبستگي با زندانيان سياسي

Friday, July 30, 2004

:بيانيه چهارم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسي در اوين
در حمايت از زندانيان سياسي
نیمه شب فردا به وقت اروپای مرکزی اعتصا ب غذای هفت روزهء ما در حمایت از اعـتصا ب غذای زندانیان سیاسی در بند به‌‌پایان می رسد. اقدامی که ما آن را شروع راه پر فرا ز نشیبی که در پیش داریم تلقی می‌کنیم.
آغازو تداوم تظاهرات ایستاده ١٠٠ ساعته یارا ن ما در فرانسه از چهارمین روز حرکت ما، موجب پشتگرمی ما شد. جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی در کلن نیز حمایت خود را از ما دریغ نکردند. علاوه بر دوستمان ب صحرادشت که از نخستین روز در کنار ما بود و نخواسته بود که نامی از او برده شود، در آخرین روز اعتصاب غذای ما، دوستانمان آریا باقری، اصغرعبدی، صادق کارگر، داریوش مراد، محمود میرزاوند و رزاق نسیم به ما پیوستند. دستا ن همراهانمان را صمیمانه می فشاریم و امید داریم که کوشش مشترکمان در جهت نجات جان و آزادی زندانیان سیاسی در بند هرچه زودتر ثمر دهد.
یــا را ن
!هــم مـیـهـنـا ن
مجموعه ی رویدادهایی چون قتل خانم زیبا کاظمی در زندان و حمله ا را ذل و ا وباش دا خل زندا ن به قصد آسیب رسانی به ناصر زرافشان وکیل شجاع پرونده قتل های سیاسی زنجیره ای هشداردهنده است و خاطره تلخ و درد ناک کشتار زندانیان سیاسی در سال ١٣٦٧ را تداعی میکند
!آ زا د ا ند یشا ن
به یاری زندانیان سیاسی بشتابیم. بکوشیم با هر آنچه در توان داریم ا ز تکرار فجایع تاریخی که در زندانهای ایران پدید آمده پیشگیری کنیم. ا ز مجامع بین المللی بخواهیم با اعمال فشار به حکومت جمهوری اسلامی راه بی بازگشت مرگ را در زندانهای ایران ببندند. تحصن در مقابل دفاتر سازمان صلیب سرخ و درخواست از مسئولان آن برای گسیل نمایندگانی به زندانهای رژیم و رسیدگی به وضعیت آنان از جمله اقداماتی است که از ایرانیان مقیم خارج از کشور انتظار میرود.
نهم مرداد ١٣٨٣، ٣٠ ژوئيه ٢٠٠٤
آينده آزاد، ميهن اميدوار، آرش ايراني، آریا باقری، بهروز سورن، فرود سياوش پور، علي شمالي، ب صحرادشت، اصغر عبدی، صادق کارگر، پيام لطفی، داریوش مرادی، صفا مرادی، محمود میرزاوند، رزاق نسیم، توران همتي
اطلاعیه جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران- کلن


نیروهای ازادیخواه، مدافعین حقوق بشر ومدافعین حقوق زندانیان سیاسی در ایران

مبارزات مردم ایران در طول تاریخ بیست و پنج ساله اخیر برای رسیدن به ازادی و دمکراسی و حقوق بشر در شرایطی جریان دارد که زندانهای ایران پر است از دگر اندیشان و روزنامه نگاران و خبرنگاران وازادیخواهانی که جز پافشاری در جهت کسب حقوق شهروندی خود و حقوق اولیه انسانی خود نداشته اند.
در هفته های گذشته در سالگرد هیجدهم تیر ماه، سیزده تن از زندانیان سیاسی بند یک زندان اوین به مدت بیش از بیست روز به اعتصاب غذا دست زدند. تمام تلاشهای رژیم برای جلوگیری از انتشار خبر این اعتصاب غذا به شکست انجامید.
نوع برخورد با این اعتصاب یعنی : قطع تلفنهای بند یک زندان اوین، قطع ملاقاتهای خانواده های زندانیان و تعرض به خانواده های برخی زندانیان و اخراج انها از محل سکونت خود و اعمال فشار به زندانی از طریق اعمال فشار به خانواده های انها، تداعی کننده و یاداور شرایطی از تاریخ نه چندان دور ایران است که نتیجه ان قتل عام سال 67 و البته در ابعادی متناسب با شرایط تاریخی ان دوران میباشد.
در چنین شرایطی و در حالی که حال زندانیان رو به وخامت گذاشته شده بود تعدادی از نیروهای ازادیخواه و مدافع حقوق بشر و دمکراسی در ایران در کشورهای مختلف با نام "جمعی از پیوستگان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در اوین" و همچنین "کمیته همبستگی با زندانیان سیاسی عقیدتی ایران" در پاریس، در حرکتی سمبلیک با اعلام اعتصاب غذا و درخواست همزمان از زندانیان اعتصابی برای پایان دادن به اعتصاب خود همبستگی خود را با انها اعلام کردند.
زندانیان اعتصابی نیز در پاسخ به درخواستهای گوناگونی که از جانب اپوزیسیون داخل و خارج کشور از انها شده بود اعتصاب خود را همراه با صدور یک بیانیه به پایان بردند.
نیروهای امنیتی رژیم، زخم خورده از این مقاومت، ارام ننشسته و با توطئه و ازاد گذاشتن راه برای نیروهای جانی در درون زندان، شبانه به بند یک حمله کرده و قصد کشتن دکتر ناصر زرافشان را در خواب داشتند که با مقاومت دانشجویان زندانی این بند و کمک سایر زندانیان سیاسی دیگر این توطئه هم در این مرحله شکست خورد.
در پی این حمله زندانیان سیاسی دیگری در بند 209 زندان به اعتصاب غذا دست زدند.
ما ضمن قدردانی وابراز همبستگی با این زندانیان و با تمام کسانی که در این راه گام برداشته اند و دست به اعتصاب غذا زده اند؛ بار دیگر با یاد اوری شرایط خطیر روز و حساسیتی که در این رابطه وجود دارد، از تمامی نیروهای مدافع حقوق بشرو حقوق زندانیان سیاسی در ایران درخواست تلاشی همبسته تر و متحدتر در انعکاس وخامت نقض حقوق بشر در ایران و خطری که جان گروهی از زندانیان سیاسی را تهدید میکند را داریم.
جمهوری اسلامی عدم محکومیت خود در رابطه با نقض حقوق بشر را، به مثابه چراغ سبزی برای تشدید سرکوبها قلمداد کرده است تا به حدی که در مورد پرونده خانم زیبا کاظمی بدون نیاز به اجرای سناریویی، متهم نمایشی خود را تبرئه کرده و بدون پیدا کردن قاتل برای خانم کاظمی که در حین بازجویی به قتل رسید، پرونده را مختومه اعلام میکند و سعید مرتضوی مظنون به قتل شماره یک ارتقا مقام می یابد.
زمان ان رسیده است که جدا از تلاشهای جداگانه ای که هر کدام از ما داریم، با برامدی همبسته تر در مقابل نهاد ها و کمیسیونهای حقوق بشر، با نشان دادن اراده مشترک خود وخامت اوضاع را یاد اور شویم و مسئولیت این کمیسیونها را و بویژه پارلمان اروپا را در مقابل کوتاهی انها و وقایعی که در اینده اتفاق خواهد افتاد را به انها یاداور شویم و فریادی یکدست براوریم که اگر امروز تمامی امکانات خود را به کار نگیرند و جمهوری اسلامی را تحت فشار نگذارند، فردا دیر است. فریادی یکدست براوریم که جان زندگان را باید نجات داد وگر نه جمهوری اسلامی سابقه طولانی در قتل زندانیان و سردواندن کمیسیونهای حقوق بشر پس از بازگشت ناپذیر کردن روند دارد.

جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران- کلن

بیست و نه جولای ٢٠٠٤

Wednesday, July 28, 2004

:بيانيه سوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسي در اوين
در حمايت از زندانيان سياسي


سومين روزاعتصاب غذای مابا آگاهی ازتداوم اعتصاب غذای زندانيان سياسي بند ٢٠٩ اوين و تصميم کميته همبستگی با زندانيان سياسی – عقيدتی ايران در پاريس به برگزاری ١٠٠ ساعت تحصن افشاگرانه و اعتراضی در ميدان باستيل پاريس که از ساعت روز چهارشنبه ١٠ مرداد برابر ٢٨ ژوئيه آغازميشود، همراه گشت
يارانی از جمعيت دفاع از زندانيان سياسی در کلن نيز اعلام نمودند که در جهت همآهنگ نمودن فعاليت اين جمعيت با آکسيونهای آغاز شده خواهند کوشيد
همچنين دوستان ما بهروز سورن و پيام لطفی شيوه ی همبستگی خود را با زندانيان سياسی به صورت اعتصاب غذا در ١٠٠ ساعت ياد شده، اعلام نمودند


ما ضمن آرزوی موفقيت برای تمام يارانی که برای حفظ جان و آزادی زندانيان سياسی اسيردرزندانهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند، بر خواست اعزام يک هيئت بين المللی برای ديدار و گفتگو با زندانيان سياسی و به ويژه اعتصاب کنندگان بند يک و ٢٠٩ اوين و رسيدگی به وضعيت آنان و همچنين ارجاع پرونده ی قتل خانم زيبا کاظمی به مراجع بين المللی ذيصلاح پای ميفشاريم


٦مرداد ١٣٨٣، ٢٧ ژوئيه ٢٠٠٤

آينده آزاد، ميهن اميدوار، آرش ايراني، بهروز سورن، فرود سياوش پور، علي شمالي، پيام لطفی، صفا مرادی، توران همتي

www.hambastegi83.blogspot.com
بيانيه دوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسي در اوين


روز گذشته پس از آنکه نخستين ساعات دومين روز اعتصاب غذای ما با شادی پايان يافتن اعتصاب غذای ٢٠ روزه‌‌‌ی زندانيان سياسي اوين آغاز شد، اطلاع يافتيم که اين عزيزان بلافاصله پس از پايان اعتصاب غذا، مورد حمله‌ی مهماجماني در داخل زندان قرار گرفته‌اند و هدف حمله به ويژه آسيب‌رساني به ناصر زرافشان وکيل پيگير خانواده‌های قربانيان قتل‌های زنجيره‌ای بوده است.

ما ضمن ابراز نگرانی از خطراتی که اکنون به اين صورت جان زندانيان اعتصاب کرده را تهديد می‌کند و از آنجا که اين نخستين بار نيست که در زندان‌های جمهوری اسلامي تبهکاران به حمله به زندانيان سياسي تشويق مي‌شوند و اکنون چنين ارعابگری‌هايي از جمله شکنجه‌های رواني رایج زندان‌های رژيم به حساب مي‌آيند، از همه‌ی هم‌ميهنان آزاديخواه و مجامع بين‌المللی مسئول مي‌خواهيم که تلاش خود را برای حفظ جان و آزادی همه‌ی زندانيان سياسي زندان‌های جمهوری اسلامي افزون کنند.


٦مرداد ١٣٨٣، ٢٧ ژوئيه ٢٠٠٤


آينده آزاد، ميهن اميدوار، آرش ايراني، فرود سياوش‌پور، علي شمالي، صفا مرادی، توران همتي
نخستین بیانیه جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی زندان اوين


امروز ٤ مرداد، ٢٠ روز از آغاز اعتصاب غذای ناصر زرافشان وکيل پيگير خانواده قربانيان قتل‌های زنجيره‌‌ای و احمد باطبی، پيمان پيران، فرزاد حميدی، سعيد ماسوری، سعيد شاه قلعه، فرهاد دوستی، اميد عباسقلی‌نژاد، رضا محمدی، غلامرضا اعظمی، عليرضا شريعت‌پناه، غلامحسين کتبی و حشمت الله طبرزدی می‌گذرد. اعتصابی که سلامتی اين عزيزان را در معرض خطر جدی قرار داده است.

در چنين شرايطی، ما جمعی از ايرانيان داخل و خارج کشور از نيمه شب گذشته در همبستگی با ياران در بندمان اعتصاب غذای محدود خود را با اين اميد آغاز کرده‌ايم که آن عزيزان با اطلاع از اينکه فرياد اعتراضشان حصارهای زندان را در هم شکسته و شنيده شده است و پژواکی هر چند مختصر داشته است، به اعتصاب غذای خود پايان دهند و پيگيری خواست‌های برحق خود را به شيوه‌‌‌های ديگر ادامه دهند و به ما امکان دهند که فراخور مقدورات خود همراهشان باشيم.

٤مرداد ١٣٨٣، ٢٥ ژوئيه ٢٠٠٤