همبستگي با زندانيان سياسي

Thursday, July 26, 2007

سومين بيانيه جمعی از پاسخ‌دهندگان به فراخوان ۳ روز اعتصاب غذا

در اعتراض به نقض حقوق بشر

امروز سومين و آخرين روز اعتصاب غذای ما در پاسخ به فراخوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که رئيس آن محمد صديق کبودوند از هفته‌ها پيش اسير زندان‌های جمهوری اسلامی است، می‌باشد. ظرف ديروز و امروز اطلاع يافتيم که دوستانمان شهلا بهاردوست، فروردين جوادی، علی روشن، شيما کلباسی و توران همتی هم در اين روزها به همراه ما به فراخوان اعتصاب غذا پاسخ مثبت داده اند. کماکان از دوستانی که دعوت عمومی به اعتصاب غذا کرده‌اند خبر تازه‌ای منتشر نشده و پايگاه‌های اينترنتی‌شان به‌روز نشده است و اين امر موجب نگرانی ما نسبت به شرايطشان شده است.

از وضعيت احمد قصابان، مجيد توکلی، احسان منصوری، کيوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندی که از چند روز تا دو هفته در اعتصاب غذا به سر می‌برند خبر دقيقی در دست نيست. گفته می‌شود که علاوه بر احمد قصابان، مجيد توکلی نيز به اتاق اعتراف‌گيری مصطفی کریمی رئیس بند ۲۰۹ اوين که محل فیلمبرداری از هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش نیز بوده است، برده شده است. با وجود مقاومت اين دانشجويان در مقابل "اعتراف" به جرائم ناکرده، شواهد حاکی از ادامه فشار شکنجه‌گران زندان بر آنان است.

به گزارش فعالان حقوق بشر در ایران مصطفی دریانورد پس از سپری نمودن ۳۰ روز اعتصاب غذا پس از مذاکره با مجری داخلی و معاون زندان اوین و گرفتن قول مساعد از آنان برای اجرای اصل تفکیک جرایم و انتقال وی به نزد سایر زندانیان سیاسی روز گذشته به اعتصاب غذای خود پایان داد و به اين ترتيب قدری از نگرانی ما نسبت به خطراتی که جان وی را تهديد می‌کند، کاسته شد.

بستگان ۱۶ تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و سازمان دانشآموختگان ادوار تحکیم وحدت (سید محمد تقی هاشمی، بهاره هدایت، علی نیکو نسبتی، مهدی عربشاهی، حنیف یزدانی، علی وفقی، عبدالله مومنی، مجتبی بیات، بهرام فیاضی، مرتضی اصلاحچی، مسعود حبیبی، آرش خاندل، سعید حسیننیا، اشکان قیسوند، عزت الله قلندری و حبیب حاج حیدری که در سالروز فراز دانشجوئی ۱۸ تير دستگير شده، بيش از دو هفته است که در زندان هستند، خواهان اعلام اتهام و محل بازداشت آنان و امکان ملاقات با ایشان گشته‌اند .

ما در پايان امشب اعتصاب غذای خود را با آرزوی لغو حکم اعدام عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار و آزادی هر چه زودتر آنان و ديگر زندانيان سياسی خاتمه می‌دهيم و به همراه ديگر کوشندگان حقوق بشر، مبارزه برای آزادی آنان را به اشکال ديگر پی می‌گيريم.

۴ مرداد ۱۳۸۶

آينده آزاد، روشنک احمدى، آرش ايرانى، يدالله بلدى، شهلا بهاردوست، فروردين جوادی، جعفر حسين‌زاده، علی روشن، فرود سياوش‌پور، بهرام عباسى، شيما کلباسی، داريوش مرادی، خليل مومنى، توران همتی

Hambastegi1384@yahoo.com

www.hambastegi83.blogspot.com

Wednesday, July 25, 2007

دومين بيانيه جمعی از پاسخ‌دهندگان به فراخوان ۳ روز اعتصاب غذا

در اعتراض به نقض حقوق بشر


امروز دومين روز اعتصاب غذای ماست. شب گذشته داريوش مرادی خبر داد که از ديروز صبح به اعتصاب غذا پيوسته است. از دوستانی که دعوت عمومی به اعتصاب غذا کرده‌اند خبری منتشر نشده و پايگاه‌های اينترنتی ايشان به‌روز نشده است. اميدواريم که مشکلی برای آنان و ديگر کسانی که در داخل کشور به فراخوان پاسخ داده‌اند به‌وجود نيامده باشد. اما تلاش آنان پژواک معينی در خارج از کشور داشته است. تعدادی از نمايندگان پارلمان ايتاليا از جمله جوزپه جيوليتی و سرجيو داليا به همراه تعدادی از تشکل‌های جامعه مدنی اين کشور خواهان لغو حک اعدام و آزادی عدنان حسن‌پور و هيوا بوتيمار شده‌اند.

ديروز خانواده‌های احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری با نوشتن نامه‌ای به هاشمی شاهرودی، رئيس قوه قضائيه، ُسياهه‌ای از ۹ نوع شکنجه روانی و حداقل ۱۵ قسم شکنجه جسمی که بر دانشجويان اعمال می‌شود، ارائه داده‌اند. خبرنامه اميرکبير خبر داده است که پس از پخش "اعترافات" هاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو از سيمای جمهوری اسلامی و بهرغم واکنش منفی جامعه ایران و جامعه بینالمللی نسبت به پخش این نوع اعترافات اجباری و تحت شکنجه، احمد قصابان به اتاق اعتراف‌گيری زندان اوين برده شده و برای "اعتراف" تحت فشار قرار گرفته است. اعتصاب غذای ايشان به همراه کيوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندی ادامه دارد.

از سرنوشت مصطفی دریانورد فعال سیاسی که در اعتراض به عدم تفکیک جرایم و نگهداری در بین زندانیان معتاد به مواد مخدر از تاریخ ۲۴/۶/۲۰۰۷ دست به اعتصاب غذا زده است، خبر تازه‌ای منتشر نشده است. اگر اعتصاب غذای او ادامه داشته باشد، اکنون ۳۱ روز است که وی در اعتصاب غذا به‌سر می‌برد و قابل تصور است که تا چه حد دچار ضعف شدید جسمی شده است و اکنون او نيز در معرض خطر مرگ قرار دارد.

تعدادی از مادران متهمانی که با عنوان "اراذل و اوباش" بازداشت شده، حکم اعدام خود را دريافت کرده‌اند، از جمله مادر ميثم لطفی که پيش از اين در پرونده‌ای مرتبط با ۱۸‌تير بازداشت شده و ۶ ماه را در زندان اوين گذرانده بود، با نوشتن نامه‌ای به خامنه‌ای، شاهرودی و احمدی‌نژاد، خواستار رسيدگی عادلانه به پرونده‌ی آنان شده‌اند. بر اساس اظهارات مقامات قضائی جمهوری اسلامی بيم آن مِی‌رود که هر لحظه احکام اعدام داده َشده، اجرا شود.

ما بار ديگر از همه آزاديخواهان می‌خواهيم که با به‌کارگيری ابتکارات گوناگون، اشکال مؤثری را برای نجات جان زندانيان سياسی و آزادی هرچه زودتر آنان بيابند.

۳ مرداد ۱۳۸۶

آينده آزاد، روشنک احمدى، آرش ايرانى، يدالله بلدى، جعفر حسين‌زاده، فرود سياوش‌پور، بهرام عباسى، داريوش مرادی، خليل مومنى

Hambastegi1384@yahoo.com

www.hambastegi83.blogspot.com

Tuesday, July 24, 2007

بيانيه نخست جمعى از پاسخ‌دهندگان به فراخوان ٣ روز اعتصاب غذاى سياسى در اعتراض به نقض حقوق بشر

ما جمعى از ايرانيان مقيم کشورهاى اروپايى و آمريکاى شمالى در پاسخ به فراخوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ٣ روز اعتصاب غذاى سياسى در اعتراض به نقض حقوق بشر در کردستان، از نيمه شب امروز ٢ امرداد ١٣٨۶ اعتصاب غذاى خود را آغاز کرديم و آن را تا ساعت ٢۴ پنجشنبه ۴ امرداد ادامه خواهيم داد.

ما با اميد حمايت هرچه بيشتر مردم کشورمان از زندانيان دربند، عدنان حسن‌پور، هيوا بوتيمار، محمود صالحى، محمد صديق کبودوند، اجلال قوامى و لقمان مهرى و تلاشى گسترده براى آزادى آنان، همدلى و همبستگى خود را با اين عزيزان و همچنين دانشجويان زندانى احمد قصابان، مجيد توکلى و احسان منصورى که بيش از ١٠ روز است که در اعتراض به شکنجه هاى روحى و جسمى اعمال شده به آنان براى اخذ اعترافات دروغين و روند نامشخص رسيدگى به پرونده شان دست به اعتصاب غذا زده اند و نيز کيوان انصارى، ابوالفضل جهاندار و سعيد درخشندى که به اعتصاب غذاى يارانشان پيوسته‌اند، اعلام مي‌داريم و همراه با اعتراض به بازداشت ايشان و ديگر فعالان حقوق بشر و جنبش مدنى در عرصه‌هاى زنان، دانشجوئى، کارگرى، خواهان آزادى هرچه سريع‌تر آنان هستيم.

۲ مرداد ۱۳۸۶

آينده آزاد، روشنک احمدى، آرش ايرانى، يدالله بلدى، جعفر حسين‌زاده، فرود سياوش‌پور، بهرام عباسى، خليل مومنى

Hambastegi1384@yahoo.com

www.hambastegi83.blogspot.com