همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, July 15, 2006

روز اول اعتصاب غذا در وین

دیروز اولین روز اعتصاب غذای جمعی از ایرانیان مقیم وین بود. تقریبا تمام صبح به برپا کردن چادر و چانه زنی با پلیس گذشت. متاسفانه ما در وین نتوانستیم اجازه تجمع برای 3 روز کامل را بگیریم و مجبور شدیم اعتصاب غذای 3 روزه خود را با تجمع های 12 ساعته از 8 صبح تا 8 شب همراه کنیم.

دیروز 7 نفر در اعتصاب غذا بودیم و قرار است امروز نیز افرادی به این جمع بپیوندند. همچنین از ساعت 15 تا 18:30 شرکت کنندگان در اعتصاب غذا و حمایت کنندگان از این حرکت که در اعتصاب غذا نبودند در یک دور صحبت، بحث خوبی را پیرامون اینکه چرا در این حرکت شرکت کردم انجام دادند.

امروز نیز از ساعت 12 پیرامون علل عدم اعتماد ايرانيان به هم در فعاليت های سیاسی صحبت خواهیم داشت.

Wednesday, July 12, 2006

فراخوان اعتصاب غذا برای آزادی زندانیان سیاسی ايران

در وین

به نام حقوق بشر

همگام با دیگر ایرانیان آزادی خواه و مدافع حقوق بشر در درون و برون ایران به پیشنهاد کوشنده ی حقوق بشر اکبر گنجی پاسخ مثبت می گوییم و در روزهای جمعه، شنبه و یک‍شنبه ۱۴، ۱۵ و ۱۶ ماه ژوییه دست به اعتصاب غذا می زنیم.

ما خواستار آزادی فوری کليه ی زندانیان سیاسی در ایران از جمله بازداشت شده گان دوره ی اخیر آقایان منصور اسانلو، رامین جهانبگلو و موسوی خویینی هستیم.

زمان تجمع: جمعه ۱۴ ژوئيه، شنبه ۱۵‍ژوئيه، یکشنبه ۱۶ ژوئيه

از ساعت ۸‍ تا ساعت ۲۰

مکان: روبروی درب ورودی سازمان ملل متحد در وین،

United Nations Office at Vienna, Gate 1, Wagramerstr. 5, 1220 Wien

iran.politicalprisoner@gmail.comنشانی تماس پست الکترونیکی:

www.hambastegi83.blogspot.com

کمیته هماهنگی اعتصاب غذا در وین

۱۱ ژوئيه ۲۰۰۶