همبستگي با زندانيان سياسي

Tuesday, March 13, 2007

سومين بيانيه جمعى از پيوستگان به اعتصاب غذاى فعالان زن بازداشت شده

بنا بر خبرهاى منتشره دو نفر از تلاشگران براى کسب حقوق زنان؛ خانم محبوبه عباسقلی‌زاده مدير مركز كارورزى سازمانهاى جامعه مدنى و از فعالين کمپين ضد سنگسار و همچنين خانم شادى صدر، وکيل، روزنامه‌نگار و پايه‌گذار پايگاه اينترنتى «زنان ايران» که در تجمع مسالمتآميزى در مقابل دادگاه انقلاب اسلامى دستگير شدند، همچنان در بازداشت به‌سر می‌برند.

اين دو زن ارجمند به همراه جمع زيادى از شرکتکنندگان در آن تجمع، مورد يورش نيروهاى انتظامى قرار گرفته و پس از آنکه مورد اهانت و ضرب و شتم قرار گرفتند، به بازداشتگاه منتقل شدند.

بازداشت‌شدگان در اعتراض به دستگيرى دست به اعتصاب غذا زدند و همراه و همبسته با آنان موجى از اعتراضات در داخل و خارج از کشور براى آزادى اين عزيزان به‌راه افتاد.

ما نيز از روز ١۷ اسفند در همراهى و همبستگى با آنها دست به اعتصاب غذا زديم تا نشان بدهيم که ما و بسيارى ديگر چون ما، هر کس از راهى و به شيوه‌اى، در کنارشان هستيم.

بخش زيادى از دستگيرشدگان، در نتيجه تلاشهاى همگانى آزاد شدند. و اين موفقيتى بود که نشان داد که حکومت اسلامى و نيروهاى امنيتى ـ انتظامى آن در مقابل همبستگى و تلاشهاى مشترک، مجبور به عقبنشينى هستند.

اکنون پس از اين موفقيت، تلاشهايمان را به اشکال مختلف براى آزادى محبوبه عباسقلی‌زاده و شادى صدر و دستگير شدگان مراسم روز ٨ مارس در شهر سنندج، آسو صالح، پيمان نعمتى، وريا تدين و..... ... و ديگران زندانيان همچون خالدحردانى، شهرام و فرهنگ پورمنصورى که در اعتراض به انتقالشان به زندان رجايی‌شهر و عدم روشن بودن وضعيت پرونده خود، دست به اعتصاب غذا زده‌اند، پى می‌گيريم و کوشش می‌کنيم خواست آزادى تمامى زندانيان سياسى را در ابعادى گسترده‌تر مطرح سازيم و اميدوار هستيم که همه‌ى عزيزانى که اخيراً بازداشت شده‌اند، هرچه زودتر آزاد شوند و روزهاى عيد را در کنار خانوادههاى خود باشند.

ما از فردا به اعتصاب غذاى خود پايان می‌دهيم و با شيوههاى ديگر همراه با ديگر ياران و هموطنانمان در جهت اهداف فوق مبارزه را ادامه میدهيم و از همه شما هموطنان آزاده دعوت مى کنيم که متن اعتراض به دستگيرى فعالان کسب حقوق زن را در« سايت زنستان» امضاء کنيد:

http://herlandmag.info/news/07,03,12,03,24,44

آينده آزاد، فرود سياوش پور، افسانه گودرزى، على مختارى، حجت نارنجى

٢١ اسفند ١٣٨۵، ١٢ مارس ٢٠٠۷

Sunday, March 11, 2007

دومين بيانيه‌ی جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای فعالان زن بازداشت‌شده


چهارمين روز اعتصاب غذای خود را در شرايطی آغاز کرديم که هنوز از شرايط خانم‌ها شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده در زندان اطلاع چندانی نداريم. خانم محبوبه عباسقلی‌زاده تاکنون نتوانسته است کوچک‌ترين تماسی با خارج از زندان داشته باشد. گفته می‌شود که وی در زندان انفرادی است و مأموران زندان کوچک‌ترين اطلاعی از او به دخترانش که از آن روز مدام به زندان اوين مراجعه می‌کنند نمی‌دهند.

شادی صدر تنها توانسته است در تماس تلفنی دوسه‌دقيقه‌ای با همسرش حسين نيلچيان، دخترش دريا و دوستش آسيه امينی صحبت کند. وی در اين تماس گفته است که آنان انتظار آزادی زودرس او را نداشته باشند.

همچنين آسو صالح، پيمان نعمتی، وريا تدين و تعدادی ديگر از بازداشت‌شدگان اجتماع روز ۸ مارس در سنندج کماکان در اسارت به‌سر می‌برند. گفته می‌شود که آسو صالح در اعتراض به بازداشت غيرقانونی‌اش دست به اعتصاب غذا زده است.

خالد هردانی، شهرام و فرهنگ پورمنصوری نيز که همزمان با دستگيری‌های تازه، از چهارشنبه شب به‌طور ناگهانی از زندان اوين به قرنطينه زندان رجائی‌شهر منتقل شده‌اند، در اعتراض به ناروشن بودن پرونده خود از پنجشنبه ۱۷ اسفند دست به اعتصاب غذای نامحدود زده‌اند.

فردا دوشنبه چهارمين اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز به‌کار می‌کند. در چندهفته‌ای که اين اجلاس به‌کار خود ادامه می‌دهد بکوشيم که اعضا و ناظران اين شورا و گزارشگران ويژه سازمان ملل را در جريان آخرين تحولات مربوط به نقض حقوق بشر در ايران و به‌خصوص آنچه که در زندان‌ها می‌گذرد، قرار دهيم.

ده روزی بيش به نوروز باقی نمانده است. دست ياری به‌هم دهيم تا تمامی زندانيان سياسی لحظه تحويل سال نو را در خانه و کنار عزيزانشان سپری کنند.

آينده آزاد، فرود سياوش‌پور، علی مختاری، حجت نارنجی

۲۰ اسفند ۱۳۸۵

Friday, March 09, 2007

بيانيه‌ی نخست جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای فعالان زن بازداشت شده

با گذشت چند روز از یورش مأموران رژیم به اجتماع مسالمت‌آميز تعدادی از کوشندگان امور زنان و دستگیری ۳۳ تن از آن‌ها و اعلام اعتصاب غذا توسط ايشان، هنوز خانم‌ها ژيلا بنی‌يعقوب، شادی صدر و محبوبه عباسقلی‌زاده، در زندان به‌سر می‌برند و از وضعيت آنان خبری در دست نيست.

اجتماع امروز زنان در مقابل مجلس که با شرکت زنان تازه آزاد شده از بازداشت همراه بوده است، باز هم مورد يورش نيروهای دولتی قرار گرفته است و تعدادی از آنان مضروب و چهار نفر دستگير شده‌اند.

ما به نشان همدلی و همبستگی با بازداشت‌شدگانی که در اعتصاب غذا به‌سر می‌برند، از نيمه شب گذشته اعتصاب غذای خود را آغاز کرده‌ایم و اميدواريم که با آزادی هرچه سريع‌تر بازداشت‌شدگان اجتماعات مسالمت‌آميز اخير به آن پایان دهيم.

۱۷ اسفند ۱۳۸۵، ۸ مارس ۲۰۰۷

آينده آزاد، فرود سیاوش‌پور، علی مختاری، حجت نارنجی


hambastegi1384@yahoo.com

Friday, March 02, 2007

اعتصاب غذا براى آزادى احمد باطبى و همه‌ى زندانيان سياسى

ما در در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵برابر با ۲ مارس ۲۰۰۷ بمدت يک روز بخاطر اعتراض به نقض شديدحقوق بشر از طرف جمهورى اسلامى ايران به اعتصاب غذا دست مى زنيم و خواستار آزادى احمد باطبى و همهء زندانيان سياسى در همهء نقاط ايران هستيم. ما خواستار برچيده شدن همهء قوانين وابزارهاى نقض حقوق بشر درايران چه درزندانها وچه درسطح جامعه، نظير شکنجه واعدام وهتک حرمت انسانها مى باشيم. ما از کسانى که ييام ما را مى خوانند و با ما همدل هستند مى خواهيم که در اين حرکت نمادين ما را يارى داده و فعالانه در آن شرکت کنند.
على اکبر آزاد - منيره تابان - فرود سياوش پور - نامداربينام - فاطمه گله - بابک نبى زاده - ناوران - آزادى - پريسا - هادى - داريوش مرادى - نلسا- ويکتوريا آزاد-على صمد- دانش باقرپور-شهلافريد- جوادرضايى ميرقايد-ميترا رحيمى -ف. تابان- فريدون احمدى، افسانه، آينده آزاد، صادق کار...