همبستگي با زندانيان سياسي

Friday, July 08, 2005

بيانيه‌ی دوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی

امروز پنجشنبه ١٦ تیر ١٣٨٤، هفتمین روز اعتصاب غذاي ما در همبستگی با اکبر گنجی، بینا داراب زند، جعفر اقدامی، خالد حردانی، ارژنگ داوودی، امیرحشمت ساران، حجت زمانی و ولی‌الله فیض مهدوی که هفته‌ها اعتصاب غذا در زندان‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، بود. خوشبختانه در روزهای اخیر شاهد بودیم که فریاد اعتراض اکبر گنجی در تمام جهان پژواک گسترده‌ای یافت و بسیاری شخصیت‌ها و نهادهای سیاسی، حقوقی، مدنی و مردمی کشورمان و دیگر کشورهای جهان به روشنی خواستار آزادی فوری گنجی و دیگر زندانیان سیاسی شده اند. با این وجود متاسفانه هنوزبه مطالبات گنجی در حدی که وی به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد، پاسخ داده نشده است و از سرنوشت دیگر زندانیان اعتصابی اطلاعی در دست نیست.

ما به‌ویژه از بستگان و دوستان زندانیان یادشده که خطر تداوم اعتصاب غذا به شدت جانشان را تهدید می‌کند تقاضا می‌کنیم که به طور مداوم ما و نهادهای مدافع حقوق بشر را از وضعیت عزیزان در بندشان آگاه سازند تا شاید به کمک هم بتوانیم ایشان را که اغلب تنها "جرمشان" دگراندیشی است، پس از رهانیدن از خطر مرگ، از زندان نیز آزاد کنیم.

از امروز آینده آزاد نیز به ما پیوست. ما متاسفانه قادر نشدیم که به شکل تحصن اثربخشی حرکت خود را افزون کنیم، اما در هر حال با آرزوی پایان هر چه سریع‌تر اعتصاب غذا و آزادی عزیزان نامبرده و رهایی دیگر زندانیان سیاسی، اعتصاب غذای خود را در پايان روز تاریخی ١٨ تیر در محل برگزاری شانزدهمین کنفرانس بنیاد پژوهش های زنان ایران که امسال در شهر وین برگزار می گردد خاتمه خواهيم داد.

١٦ تیر ١٣٨٤، ٧ ژوئیه ٢٠٠٥

آینده آزاد، آرش آهنگر قشقایی، فرود سیاوش‌پور

E-Mail: hambastegi1384@yahoo.com

Weblog: hambastegi83.blogspot.com

پس ِ دیوار سیمانی

پس ِ دیوار سیمانی، کسی از عشق می گوید

- نمی گوید، چه می گویم؟-

صدایش عین فریاد است

صدایی سرخ چون مشرق

به وقت زایش روزی، به زیبایی ِ آزادی

و هر زیر و بمش دارد

طنین نرم پروازی

به سمت قله ی آغاز

- که در آغاز، انسان بود و آزادی-

و در هر واژه می بالد

به سوی وسعت ابراز

و بی پرواترین آواز

پس ِ دیوار سیمانی کسی افسانه می سازد

کسی که دست بسته نقش آزادی

کشیده

کسی که

به رغم هرچه رسم کهنه ی محبس

به قلب دخمه می تازد

و با آبی ترین ایمان

رهایی را می آوازد

پس دیوار سیمانی

مگر رستم تباری هست پنهان

که سقف سُربی زندان

مدام از هیبتش لرزان

نمی گنجاندش در خود

وحتا مرد زندانبان

شده در کار او حیران؟

پس ِ دیوار سیمانی، پس ِ درهای پولادین

نمی ماند صدا دیگر

هزاران آهنین همت

سرود عشق می خوانند

صدایی نیست، فریاد است.

ویدا فرهودی

Sunday, July 03, 2005

بيانيه‌ی نخست جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی

امروز یکشنبه ١٢ تیر ١٣٨٤، سومین روز اعتصاب غذايي است که در خارج از کشور در همبستگی با اکبر گنجی، بینا داراب زند، جعفر اقدامی، خالد حردانی، حجت زمانی و ولی‌الله فیض مهدوی که هفته‌ها اعتصاب غذا در زندان‌ها را پشت سر گذاشته‌اند، پس از انتشار نامه اکبر گنجی به آزادگان جهان آغاز کرده‌ایم. تداوم چندهفته‌ای اعتصاب غذای عزیزان یادشده به مرحله‌ای رسیده است که احتمال ایجاد صدمات بازگشت‌ناپذیر به سلامتی آنان را بسیار بالا برده است. از وضعیت ناصر زرافشان نیز که رهایی عاجل او از زندان برای حفظ سلامتی نسبی‌اش بسیار ضروری است، خبر دقیقی در دست نیست. ما با آرزوی پایان اعتصاب غذا و آزادی عزیزان نامبرده و رهایی دیگر زندانیان سیاسی با تلاش در جهت برگزاری تحصنی به همراه، اعتصاب غذای خود را تا پايان روز تاریخی ١٨ تیر ادامه خواهيم داد.

١٢ تیر ١٣٨٤، ٣ ژوئیه ٢٠٠٥

آرش آهنگر قشقایی، فرود سیاوش‌پور